VIJF MORELE VOORSCHRIFTEN (SILA)

Tijdens de beoefening van Vipassana gelden onderstaande, door de Boeddha geformuleerde, voorschriften.

1) Draag zorg voor al wat levend is
2) Neem alleen dat wat gegeven is
3) Spreek zuiver
4) Wees seksueel zorgzaam en onschadelijk
5) Wees helder van geest

Ad 1. In de erkenning dat alle levende wezens onderling verbonden zijn ligt de bron van respect voor alle leven. Hieruit volgt de intentie om niet te doden en liefdevol en zorgzaam (niet-kwetsend) met elkaar om te gaan. Hoe meer kennis er is over de eigen kwetsbaarheid en de omgang daarmee hoe makkelijker het is om met anderen op een gelijksoortige manier om te gaan.

Ad 2. Vanuit het besef dat spullen geen vervulling bieden maar slechts een vluchtige verlichting van een onderliggend verlangen, volgt de intentie om niet te stelen, niet te nemen wat niet gegeven is en eigendommen van anderen te respecteren. Dit laatste geldt ook voor de woorden die in vertrouwen door anderen zijn gesproken in nabijheid.

Ad 3. Er wordt gesproken vanuit de intentie tot aandachtige, liefdevolle, vriendelijke, heldere en eerlijke communicatie. In nauw contact met innerlijke waarheid wordt dat gezegd wat juist en zinvol is en blijven roddel, achterklap en leugens onuitgesproken.

Ad 4. Vipassana is (in eerste aanleg) een innerlijke verkenning die vraagt om rust, ruimte en veiligheid. Daarom geldt tijdens de beoefening een intentie van geheelonthouding ten aanzien van seksuele handeling in enige vorm. Dat betekent concreet dat er niet wordt geflirt en er ook op geen enkele wijze toespelingen worden gemaakt op een (toekomstige) romantische of seksuele relatie.

Ad 5. Vanuit het besef dat het ware inzicht vraagt om de beschikbaarheid van optimale fysieke en mentale mogelijkheden en het geloof dat verdoving geen oplossing biedt voor de omgang met lijden, volgt de intentie om tijdens de beoefening af te zien van bedwelmende middelen waardoor nonchalance, verlaging of verlies van bewustzijn ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Call Now Button